MARINA

MARINA

Glavna marina sa 176 vezova, moći će da primi brodove do 35 metara, dok će malo pristanište biti dostupno brodovima manje dužine. Obje marine će biti dio naselja na obali, i pružati jahtama i jedrilicama sve potrebne usluge. Pored popravki i servisa plovila, tu spade i snabdijevanje električnom energijom, obezbjeđenje i pristup našoj servisnoj ekipi, koja će dati sve od sebe da vas isprati na bezbjedan put.

Mornari mogu da bace sidro i istraže naselje u marini, dok će u međuvremenu njihovim brodovima biti dostupna najbolja usluga i udobnost. U naselju uz marinu nalaziće se živopisna nova primorska zajednica, sa restoranima i kafićima na obali mora.

ODRŽIVA IZGRADNJA

Marina u Luštici Bay će biti prva koja se je izgrađena u Crnoj Gori posle dužeg vremena. Ona će biti vrhunac besprekornog dizajna, sa modernism objektima, i to zahvaljujući velikom iskustvu kompanije Orascom Development u ovom segmentu. Briga o životnoj sredini ima glavnu ulogu u izgradnju marine, koja je sagrađena na održiv način, na otvorenom moru, bez korišćenja armiranog betona. Kamen koji je korišćen tokom izgradnje lukobrana, potiče sa iskopina napravljenih tokom grubih radova na izgradnji golf terena u Luštici Bay.

KARAKTERISTIKE MARINE

Vezovi za brodove od 8-35m 
Zakup mjesečnog ili dnevnog veza, kao i postojanje mogućnosti za 
dugogodišnji zakup veza (1,3 i 5 godina)
24-časovni servis
Višejezično osoblje marine
Lokalni objekti za popravku i servisiranje
 CCTV 24-časovno obezbeđenje
Jednofazne i trofazne utičnice  
Odlaganje otpadnih voda
 Wi-Fi internet
Jaht klub i objekti za posadu

NAJNOVIJI RAZVOJ

Izgradnja glavne marine sa 176 veza teče po planu. Nakon završetka izgradnje, ona će biti opremljena najsavremenijom opremom, a otvaranje se očekuje na ljeto 2018. godine.   
PREUZMITE PLAN VEZOVA

KAKO DA REZERVIŠETE VEZ

Da se raspitate o rezervaciji vezova, molimo vas pozovite ili kliknite na "Online kontakt"
Share by: