SUSTAINABILITY

GRAD         MASTERPLAN         CENTRAL        PRATEĆI SADRŽAJI         ODRŽIVI RAZVOJ         VAŽNI DATUMI

ODRŽIVI RAZVOJ

Prilikom planiranja i izgradnje Luštice Bay, prioritet je uvijek bio očuvanju i održivosti prirodne ljepote koja nas okružuje. Od ekonomskih, preko ekoloških, do društvenih faktora, posvećeni smo izgradnji održivog grada i zajednice. Izgradnja kompleksa ostavlja jako mali uticaj na cjelokupno okruženje, a tome su doprinijele ekološke metode izgradnje, "zelena" arhitektura, saradnja sa lokalnom zajednicom i kompanijama, koje su doprinijele razradi dizajna koji je u potpunosti u skladu sa "Deklaracijom o ekološkoj državi" koju je parlament Crne Gore donio 20. septembra 1991. godine.

MINIMALAN UTICAJ NA OKOLINU

Manje od 10% od 690 hektara zemlje će biti pod izgradnjom, a plan male naseljenosti dozvoljava očuvanje prvobitnog pejzaža. Crna Gora je raj raznolikosti i mi težimo da sarađujemo sa prirodom kako bismo sačuvali hortikulturalni i priobalni pojas. Izgradnja stambenih područja zavisi od potražnje, tako da nova gradnja otpočinje nakon što su prethodni objekti većim dijelom prodati, kako bi se izbjegla nepotrebna izgradnju.

"ZELENA" GRADNJA I TEHNOLOGIJA

Inteligentne "zelene" metode izgradnje i najnovija tehnologija uštede energije su korišćeni tokom izgradnje, u cilju smanjenja potrošnje struje za trećinu od uobičajene prakse. Naše metode uključuju:
- Upotrebu regionalnih građevinskih materijala u cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida
- Kada god je to moguće, Luštica Bay koristi obnovljivu energiju koju generiše od lokalnih izvora, poput solarne energije i energije vjetroelektrana
- Upotreba prirodne ventilacije uz pomoć visokih plafona, dobro ozračenih krovova i potkrovlja, kao i pažljivo osmišljenom dizajnu objekata, orijentisanim prema lokalnim vjetrovima
- Prozori i vrata su dizajnirani tako da iskoriste smjer vjetra u cilju prirodne ventilacije objekata
- Dobro izolovani zidovi zadržavaju toplotu ili hladnoću, spram godišnjeg doba
 - Upotreba toplotno održivih ventilacionih sistema, kako bi se obezbjedio svjež vazduh i unaprijedila kontrola klime, dok se u isto vrijeme smanjuje potreba za zagrijavanjem
- Dvostruko obloženi prozori
- Upotreba mehaničkih sistema koji koriste geotermalne kaleme, kako kako bi sproveli toplotu u zemlju, tako izbjegavajući bučne klima uređaje uz uštedu električne energije
- Električni uređaji i mašine sa programima za uštedu energije
 - Pažljivo odlaganje otpadnih voda.

TRANSPORT

Luštica Bay je tako dizajnirana tako da se smanji potreba za vozilima i tako održava mir, ali i čistoća okoline. Ovo uključuje:                                   
  • Centralizovani javni parking izvan naselja gdje možete zamjeniti automobil za alternativne forme transporta. 
  • Bicikli sa prostorima za parking kroz cijeli grad će podstaći upotrebu ove vrste prevoza.
  • Kompletno naselje je dizajnirano prema potrebama pješaka, sa dobro povezanom mrežom šetališta i puteva kroz marinu, gdje je pristup ograničen za vozila.                                                                            
  • Putevi su maksimalno suženi kako ne bi uticali na prirodu i kako bi smanjili zagrijavanje površine pod asfaltom.

UŠTEDA VODE

Brojne metode se primjenjuju, uz pomoć prirodnog terena, kako bi se smanjila upotreba vode, ukljućujući i metode uštede kroz tehnike pametne raspodjele i nisko potrošne vodovodne instalacije.
  • Cilj projekta je da sačuva prirodne vodene tokove poluostrva.
  • Radimo na tome da smanjimo uticaj na površinske i podzemne vodene tokove. 
  • Nisko-potrošne vodovodne instalacije uključuju filtriranje vode, kako bi se sačuvao kvalitet vode u zalivu.                                                         
  • Potencijalna kišnica se sakuplja sa krovova kroz oluke, kako bi se kasnije koristila za zatvorene cistjerne koje služe za održavanje bašta.         
  • Kišnica će se takođe koristiti za održavanje golf terena.

RAZVoj ZAJEDNICe

Luštica Bay planira razvoj održive zajednice, koja će biti sastavni dio postojeće zajednice. Grad je projektovan da napravi društveni i otvoreni ambijent. To podrazumijeva izgradnju lako pristupne pješačke zone i putne infrastructure, javnih prostora za događaje kao i različita okupljanja, i put ka glavnoj marini. Planiran je i prostor za pijacu, gdje će lokalni prodavci moći da prodaju svoje proizvode. Takođe ćemo sačuvati istorijska i arheološka nalazišta, omogućivši im pristup i program edukacije njihovim posjetiocima.   Planirana je i izgradnja različitih javnih ustanova, poput obrazovnih i sportskih objekata, centra za  konferencije, zdravstvene ustanove kao i policijska i vatrogasna stanica. Tu će se takođe nalaziti i centri za tretman otpadnih voda, kao i za reciklažu otpadnog materijala.                                                 Sarađujemo i sa lokalnom zajednicom i vlastima, kao i sa različitim udruženjima i organizacijama, pogotovo u blizini naselja Radovići.
Od početka izgradnje, do vođenja grada, Luštica Bay je posvećena  zapošljavanju lokalnog stanovništva i saradnji sa lokalnim i nacionalnim proizvođačima i izvođačima radova. Ova vrsta saradnje će povećati podršku lokalnoj ekonomiji kroz nova zapošljavanja i poslovne prilike.

ODRŽIVA BUDUĆNOST

Naš cilj je da Luštica Bay postane održivi grad sa fokusom ne samo na izgradnju, već i na očuvanje prostora za nadolazeće generacije. Vlasništvo i upravljanje gradskom infastrukturom i objektima garantuju dugogodišnju vrijednost za grad. Prirodno okruženje će biti tako održavano, da će postati očuvani prirodni teren.
Share by: