ENVIRONMENT


BRIGA O ŽIVOTNOJ SREDINI

MINIMALAN UTICAJ

Manje od 10% teritorije projekta koja se prostire na 690 hektara biće izgrađeno, čuvajući pritom priodnu ljepotu sredine i ostavljajući širok pojas otvorenog prirodnog zelenila oko naselja.

OČUVANJE PRIRODE

Mala stopa izgrađenosti osigurava da se prirodni pejzaž prostora sačuva. Pažnja je usmjerena na očuvanje primorskog staništa, zaštitu autohtonih vrsta flore i fauune i očuvanju istorijskih i arheoloških nalazišta.

SASTAV TERENA

Luštica Bay uklopljena je sa postojećom topografijom i okružujućim terenom. Zelenilo i drveće korišćeno prilikom ozelenjavanja kompleksa nakon izgradnje autohtono je rastinje tipično za crnogorsko priobalje i uzgajano je na organskoj osnovi.

SVEDENA ARHITEKTURA

Korišćenje lokalnih materijala, u skladu sa tradicionalnom arhitekturom i stapanje sa prirodnim formacijama okolnog terena i mora, osnove su skladne izgradnje koja odražava karakter i kulturno naslijeđe regiona.

EKOLOŠKE METODE IZGRADNJE

Ekološke metode izgradnje koje su u upotrebi, koriste se kako bi se smanjio karbonski otisak projekta. Inicijative uključuju korišćenje regionalnih materijala prilikom izgradnje, štednju vode, upravljanje otpdadom i tehnologije koje štede energiju.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Planirana arhitektura koristi se najnovijim metodama energetske efikasnosti od ventilacije do efikasne izolacije, što smanjuje korišćenje energije od strane objekata za trećinu.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Projekat teži da koristi što više energije iz obnovljivih izvora – poput energije sunca i vjetra.

SAOBRAĆAJ & KRETANJE

Naglasak je na mreži pješačkih pravaca, sa ulicama koje će ograničiti kretanje vozila, trotoarima i stazama za šetnju u cilju olakšanog kretanja. Alternativne metode i biciklistički pravci planirani su radi smanjenja frekvencije saobraćaja kroz naselje.

PODRŠKA ZAJEDNICI

Luštica Bay sarađuje sa lokalnim naseljima u cilju kreiranja okvira za zajedničko djelovanje poput poljoprivrednih poduhvata, mjesne pijace i efikasnih sistema reciklaže.

PODREĐENOST BUDUĆNOSTI

Briga o životnoj sredini prevazilazi okvire izgradnje, kako bi se stvorila održiva osnova za život budućih generacija.

Share by: